11. Var ligger Menton i förhållande till Monaco?

1) Norrut

X) Västerut

2) Österut

Åter till frågorna i Tipspromenad