12. En av Grace Kellys sista filmer innan hon gifte sig med furst Rainier utspelar sig delvis på tredje kornichen ovanför Menton. Vad heter den?

1) High Noon

X) High Society

2) To Catch a Thief

Åter till frågorna i Tipspromenad