7. Vilken bröstsjuk engelsk författare har skrivit om ”the eternal splendour of the mountains above Menton”?

1) R. Kipling

X) D H Lawrence

2) R L Stevenson

Åter till frågorna i Tipspromenad