9. Vilket var Frank Hellers först publicerade prosaverk?

1) Bondtur

X) Hur försynen luggade Adamsson

2) I Monte Carlo. En intervju med Sveriges misskända välgörare.

Denna fråga skulle kunna påstås vara något av en slamkrypare. På författarens begäran publicerades nämligen dessa texter inte under hans (uppgivet) riktiga namn Frank Heller utan under pseudonymen Martin Michaël.

Åter till frågorna i Tipspromenad