Fråga 5  Frank Heller dedicerade sin första roman till en annan berömd engelskspråkig författare. Vilken?

1        Charles Dickens

                 X         Rudyard Kipling               Rätt

2        Mark Twain

 

Åter till frågorna 13 rätt