Kalendarium

     Kalendarium


2022


Från Ystad förljudes det att temat för årsboken 2022 blir Frank Heller och kritikerna. Ivo Holmqvist redigerar den. I den refereras eller återges i sin helhet en rad samtida kritikers syn på hans böcker, från de tidiga till de sena. Särskilt den självbiografiska På detta tidens smala näs blev ordentligt uppmärksammad när den kom 1940, inte minst av insatta skribenter som kände honom väl. Ballader till bröderna hör också till de omskrivna, inte minst för att den kom i två upplagor med många års mellanrum: 1926 och (utökad) 1951. Om den senare av dem skrev den unge Per Wästberg sin andra recension någonsin. Men det är tunnsått med anmälningar av bland andra den märkliga berättelsesamlingen Herr Leroux i luften från 1915 som anmäldes av Gunnar Serners gode vän Artur Möller, förstås välvilligt. Å andra sidan gjorde den tongivande socialdemokratiske Erik Hedén upp med Frank Hellers böcker, delvis på ideologiska grunder, i sin artikel Smutslitteraturens krona, om Herr Collins äventyr i London (1919) som fortfarande hör till de tänkvärda.  Kvinnliga recensenter av hans böcker befinner sig i stark minoritet. De som finns med i urvalet är ofta – och inte oväntat - kritiska inför böcker som riktade sig till en företrädesvis manlig läsekrets. Bland annat på grund av en del upphovsrättsliga problem kommer boken med en viss försening, vilket kompenseras av Dag Hedmans extrabok i år.


20 juli, Årsmöte 2022 och Firande av Frank Hellers födelsedag på Trollenäs

Årsmötet hålles i samband med detta firande. Mer information kommer.


21 augusti, Traditionellt bokbord i Stockholm

Denna tradition har nu återupptagits efter pandemin. Förhoppningsvis kommer även FHS att deltaga. 


December, Traditionellt julbord i Stockholm. 
19 jul, 2022