Kalendarium

     Kalendarium2023


25 Mars, Årsmöte

En återgång till det traditionella årsmötet. Årsmötet äger rum lördagen den 25 mars kl. 14.30 i Tegnérs matsalar i Lund, Weibullsalen med ingång från Sandgatan 2. Mötet inleds med lunch kl. 13 för dem som så önskar. Lunchanmälan till kaeth@soleka.se och betalning 300 kr till bg 116-6842 senast den 15 mars. Även till årsmötet önskas anmälan till 

kaeth@soleka.se.


29 april, Lundaspex UARDA

Vi inbjuder till det traditionella lundaspexet denna dag med en middag före.

Försitsen med tre rätter börjar kl 17 i Tegners matsalar, ingång från St Annegatan på baksidan av AF. Sedan är det premiär kl 19 (med dubbelkvart). Pris 695 kr med bindande anmälan till claesg.lindskog@telia.com senast 30 mars och betalning senast 8 april. 


20 juli. Traditionellt firande av Frank Hellers födelsedag på Trolleholm


Oktober, Resa i Frank Hellers fotspår i Schweiz

Medlemsresan 2023 kommer att äga rum 7-11 oktober. Resan kommer i mångt och mycket att baseras dels på Frank Hellers sista bok ”Resa i Schweiz” som utkom strax efter författarens död 1947 och den vansinnesfärd i bil som företogs i romanen ”Marco Polos miljoner”. Resan startar i Milano och avslutas i Zürich och delsträckor kommer att företas med abonnerad buss eller tåg. Viktiga replipunkter såsom de skildras av Frank Heller är Basel, Zürich, Bern och Luzern. Sällskapets ordförande och vice ordförande kommer att fungera som reseledare och guider på resan.

Gemensam flygresa planeras men man kan välja att resa dit och hem på egen hand, speciellt om man vill förlänga sin vistelse. 01 mar, 2023